Wizyta pierwszorazowa w Warsaw Dental Academy czyli jak rozpocząć prawidłowo leczenie stomatologiczne

Jak rozpocząć prawidłowo leczenie stomatologiczne?

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia leczenia stomatologicznego jest skuteczne rozpoznanie potrzeb leczniczych i postawienie odpowiedniej diagnozy. W tym celu odbywa się wizyta pierwszorazowa, podczas której prowadzona jest pełna diagnostyka jamy ustnej oraz zdrowia ogólnego polegająca na  wywiadzie z pacjentem, badaniu radiologicznym oraz badaniu wewnątrz- oraz zewnątrzustnym. Na  podstawie uzyskanych informacji nasi specjaliści dzięki swojemu profesjonalizmowi oraz doświadczeniu stawiają diagnozę oraz ustalają wstępny plan leczenia jaki zaspokoi potrzeby lecznicze danego pacjenta. Podczas wizyty obecny jest nasz opiekun pacjenta dzięki  czemu od samego początku jest on zaznajomiony z każdym przypadkiem indywidualnie  ipozwala mu na dokładne rozeznanie w sytuacji każdego pacjenta. Pacjenci niezwykle cenią sobie możliwość kontaktu z opiekunem pacjenta na każdym etapie leczenia.

Etap pierwszy – Ankieta medyczna

Podczas pierwszej wizyty w naszym gabinecie prosimy naszych pacjentów o wypełnienie krótkiej ankiety medycznej dotyczącej ogólnego stanu zdrowia. Ankieta zawiera pytania o ogólne samopoczucie, alergie, przebyte choroby czy doświadczenia z poprzednich wizyt w gabinecie stomatologicznym. Udzielone odpowiedzi pozwalają naszym specjalistom na szersze spojrzenie na sytuację medyczną pacjenta i podjęcie odpowiednich działań podczas leczenia.

Etap drugi – Wywiad z lekarzem, poznanie oczekiwań pacjenta

Wizyta rozpoczyna krótka rozmowa z pacjentem, podczas której lekarz poznaje m.in. historię leczenia pacjenta, sytuację zdrowotną, dolegliwości,  termin ostatniej wizyty w gabinecie stomatologicznym, oraz oczekiwania związane z leczeniem.

Etap trzeci – Diagnostyka, badanie radiologiczne (pantomogram i tomografia komputerowa)

Na podstawie wstępnej diagnozy dokonanej przez naszego specjalistę podczas wywiadu oraz badania wizualnego, lekarz dokonuje wyboru wyboru badania radiologicznego jakie będzie stanowiło uzupełnienie. Aby uzupełnić część wizualną i uczynić badanie stomatologiczne kompletnym, niezbędne jest zaznajomienie się z sytuacją jaka ma miejsce w kości. W tym celu, nasz specjalista na podstawie wstępnej diagnozy dokonanej podczas badania wizualnego zleca wykonanie zdjęcia radiologicznego. Jego rodzaj – pantomogram lub tomografia –  jest zależny indywidualnie od sytuacji pacjenta. Wskazaniem do wykonania tomografii są m.in. zęby leczone kanałowo czy obecność stanów zapalnych. Obydwa rodzaje badań wykonywane są w Warsaw Dental Academy, a po odbytej wizycie nasi pacjenci otrzymują kopię badania na płycie CD lub w formie elektronicznej. Okres  w  jakim badania mają wartość diagnostyczną to około rok od ich wykonania.

Czy diagnostyka radiologiczna jest niezbędna do wykonania badania stomatologicznego?

Zdecydowanie TAK. Często stany zapalne toczące się w kości i zębach mogą nie dawać żadnych objawów, co w wyniku ich postępowania prowadzi do destrukcji tkanek – niejednokrotnie nieodwracalnej. Odpowiednio wczesna diagnoza pozwala na zatrzymanie szerzenia się stanów zapalnych do tkanek sąsiednich i wynikających z tego konsekwencji i często – do uratowania zębów oraz innych struktur objętych chorobą. W przypadku zębów leczonych kanałowo we współczesnej stomatologii tomografia stanowi podstawowy element diagnostyczny. Każdy z zębów posiada własną anatomię systemu korzeniowego i kanałów korzeniowych, które w przypadku zdjęcia pantomograficznego potrafią na siebie nachodzić przekłamując ich faktyczny stan. Taka sytuacja potrafi doprowadzić do pominięcia jednego z kanałów podczas leczenia i rozwinięcia stanu zapalnego. Tomografia przedstawiająca obraz kości i zębów w projekcji 3D umożliwia na  dokładną diagnostykę systemów korzeniowych, zapobiegając wystąpieniu komplikacji związanych z pominięciem jednego z kanałów podczas ich opracowywania.

Czy badanie radiologiczne jest bezpieczne?

Diagnostyka radiologiczna w naszym gabinecie przeprowadzana jest zgodnie z aktualnymi zasadami ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim, a dawka której poddawani są pacjenci wynosi jest porównywalna do promieniowania krótkim lotem samolotem pasażerskim. Ekspozycja na taką dawkę maksymalnie raz w ciągu roku nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia, a dzięki jej wartości diagnostycznej pozwala na odpowiednio wczesne zdiagnozowanie obecności stanów zapalnych.

Kompletacja dokumentacji medycznej – badanie zewnątrz- oraz wewnątrzustne

Podczas wizyty pierwszorazowej w Warsaw Dental Academy wykonywane są zdjęcia wewnątrzustne łuków zębowych z różnych projekcji profesjonalnym aparatem fotograficznym. Lekarz dokonuje oceny stanu tkanek miękkich jamy ustnej oraz twarzy, analizując ich kolor, strukturę oraz obecność wszelkich zmian. Następnie ocenie podlegają tkanki twarde – zęby. Oceniana jest m.in. ich ilość, położenie, kolor, poziom higieny na podstawie obecnej płytki bądź kamienia nazębnego oraz obecność ubytków próchnicowych. Sytuacja widoczna w jamie ustnej przez lekarza podczas badania jest niewidoczna dla pacjenta i trudna przez niego do wyobrażenia. Z tego właśnie powodu wykonywane są zdjęcia, które następnie są przedstawiane na większym ekranie po wykonanym badaniu co pozwala na dokładne przedstawienie stanu uzębienia i uświadomienia pacjentom  potrzeb leczniczych.

Etap czwarty – Omówienie badania. Wstępny plan leczenia

Po zakończonej części diagnostycznej, lekarz przystępuje do rozmowy z pacjentem. Podczas niej omawia wstępny plan leczenia bazujący na potrzebach leczniczych jakie nasz specjalista dostrzegł podczas badania. Pierwszym etapem każdego z nich jest profesjonalna higienizacja w gabinecie stomatologicznym. Pozwala ona na usunięcie płytki oraz złogów nazębnych, które są źródłem bakterii powodujących rozwój choroby próchnicowej prowadząc do zatrzymania jej rozwoju. Czasami po zakończonej wizycie higienizacyjnej, niezbędna może być kontrola stanu uzębienia w celu weryfikacji pierwotnej diagnozy. Zabieg higienizacji usuwa złogi kamienia/ osadu oraz przebarwienia, które mogą dawać podobny obraz do choroby próchnicowej, dzięki czemu ilość zębów jakie będą wymagały leczenia może ulec zmianie.

Kolejnym punktem jest leczenie biologiczne zębów objętych próchnicą, tak aby zatrzymać destrukcyjny dla uzębienia proces i przedłużyć żywotność oraz obecność zębów w jamie ustnej. Dzięki uprzednio odbytej wizycie higienizacyjnej, jama ustna jest wolna od bakterii próchnicowych dając odpowiednie warunki do leczenia, jednocześnie zwiększając jego efektywność dzięki zahamowaniu ich rozprzestrzeniania. Podczas badania lekarz jest również w stanie stwierdzić na podstawie rentgenodiagnostyki oraz symptomów, jakie zęby wymagają pierwotnego lub ponownego leczenia kanałowego.

Następnym etapem jest część dotycząca estetyki. Nasz specjalista przedstawia podczas niej dostępne możliwości jej poprawy dzięki zastosowaniu leczenia ortodontycznego aparatami stałymi lub nakładkowymi oraz protetycznego dzięki użyciu koron i licówek lub protokołów Bonding/Flow Injection.  W celu lepszego zobrazowania danych możliwości, nasi lekarze posługują się wizualizacjami graficznymi oraz zdjęciami przypadków jakie zostały wykonane w naszej klinice. W Warsaw Dental Academy podchodzimy interdyscyplinarnie do każdego pacjenta. Każdy plan leczenia jest przygotowywany według ściśle określonych potrzeb i oczekiwań pacjenta.

Konsultacja specjalistyczna

Warsaw Dental Academy to zespół specjalistów wykształconych w kierunku poszczególnych dziedzin stomatologii. W przypadku wskazań do leczenia periodontologicznego, protetycznego, ortodontycznego lub implantologicznego, konieczna będzie konsultacja specjalistyczna z lekarzem zajmującym się danym obszarem stomatologii, który dokładniej zdiagnozuje dany przypadek i omówi możliwości leczenia. W przypadku leczeń kompleksowych wymagających ingerencji każdego ze specjalistów, nasz zespół lekarzy współpracuje ze sobą wspólnie  ustalając  indywidualny plan dla naszych pacjentów.

Etap piąty – szczegółowy plan leczenia

Po zakończonej wizycie opiekun pacjenta przeprowadza rozmowę z pacjentem podczas której  otrzymuje wstępny lub ostateczny plan leczenia, w zależności od kompleksowości przypadku leczenia. Jeśli konieczna okaże się konsultacja ze specjalistą aby dokładnie zdiagnozować pacjenta, wówczas opiekun przeprowadza konsultację bezpośrednio z danym lekarzem w celu przygotowaniu szczegółowego planu leczenia. Począwszy od pierwszego spotkania, opiekun pomaga w ustaleniu terminów wizyt, dokładnie opisując każdy z etapów leczenia oraz jego koszty. Pozostaje w stałym kontakcie z pacjentem będąc gotowym na pytania jakie mogą się pojawić po odbytych wizytach oraz nadzoruje ustalony plan leczenia.

Czym różni się wizyta pierwszorazowa od wizyty interwencyjnej?

Wizyta pierwszorazowa stanowi wstęp do kompleksowego leczenia jamy ustnej. W przypadku kiedy pacjent zgłasza się do nas interwencyjnie, tj. m.in. z bólem, złamanym zębem, utraconym wypełnieniem lub uzupełnieniem protetycznym, nasi specjaliści w pierwszej kolejności skupiają swoją uwagę na rozwiązaniu danego problemu. Następnie, po skutecznym rozwiązaniu danej przypadłości umawiana jest wizyta pierwszorazowa w celu wnikliwej diagnostyki i ustalenia potrzeb leczniczych.

Umów się na wizytę już dziś

Choroba próchnicowa ma charakter przewlekły, cechujący się jej postępowaniem w czasie. Nieleczona może prowadzić do stanów zapalnych miazgi a następnie tkanek okołowierzchołkowych, co może skutkować koniecznością przeprowadzenia leczenia kanałowego lub ekstrakcji zęba. Odpowiednio wczesna diagnostyka,  jej rozpoznanie oraz szybko przeprowadzone leczenie spowoduje zatrzymanie procesu próchnicowego i utrzymanie zęba w jamie ustnej przez kolejne lata oraz znacznym zmniejszeniem kosztów leczenia.